Fiskalni printer torell duo pro

Kupujete li fiskalni pisaè? Velika - ova vrsta æe ojaèati poziciju vaše kompanije na bazaru i doprineti svojstvu velikih uspeha. To æe se dogoditi kada odaberete štampaè prilagoðen vašim potrebama.

Da biste dobili veliku prednost od knjige vašeg štampaèa, morate odabrati softver sa kojim želite da radite. Ova kombinacija æe u potpunosti poboljšati kvalitet usluga potrošaèa, poboljšati kvalitet rada blagajnika i prepoznati povjerenje kupaca. Na tržištu se mogu kupiti programi za prodavnice, supermarkete, hotele, restorane, kao i veliki broj razlièitih trgovaèkih i uslužnih ljudi.

Kada odluèujete o odreðenom modelu štampaèa, dajte povratne informacije o nekoliko važnih faktora:

Vrsta poslaOvo je takoðe važan, dalekosežan faktor. Industrija u kojoj poslujete i velièina vašeg preduzeæa je važna. Ovi elementi imaju naglasak na vrsti stvari ili usluga koje nudite, ukljuèujuæi i prvu. Potpuno novi finansijski štampaè æe biti ozbiljan za stomatološku ordinaciju, gde je registrovano desetak usluga, i to sasvim drugaèije u supermarketu za odrasle, gde je registrovano nekoliko stotina hiljada robe. Da li ste vi doktor, vozaè, vodite biznis, restoran, supermarket? Ako je to sluèaj, izaberite ureðaj koji je prilagoðen vašoj industriji - vodeæi proizvoðaèi nude dokazane štampaèe koje su ispitivale najuspješnije kompanije.

Poslednji koji fiskalni štampaè odaberete je takoðe pod uticajem naèina na koji šaljete kompaniju. Imate li stacionarnu radnju? Da li trgujete u jednom trenutku? Imate li apoteku? Factory? Kupujte na webu? I možda plutate od kupca do potrošaèa ili od prodajnog mesta do drugog? To zavisi od reakcije na pitanje da li æe mlaði fiskalni štampaè, štamparija ili dokaz o ljekarni biti savršeniji za vas. Meðutim, najbolje je da se konsultujete sa struènjakom od poverenja - on æe znati koja æe oprema biti dobra za vašu kompaniju.

Elektronska kopija raèunaIzbegavate probleme sa poreskom upravom ako unesete elzab mera i ebb, uz elektronsku kopiju raèuna. Mnogi preduzetnici koji koriste štampaè sa prvom nabavkom papira ne shvataju da æe za svakih nekoliko godina skladištenje rolni sa kopijama biti veliki problem za njih.