Opasnost od planina

Mi smo u trenutku kada razne opasnosti raèunaju na nas praktièno u nekoj fazi. Èesto mi se desilo da je pritisak gasa premašio prihvatljivu vrednost. To je dovelo do eksplozije kotla, što je samo rezultiralo skupim popravkama za vjenèanje. Veæ sam svjestan da u današnjoj modi lako možete izgubiti život, ali veæina gostiju nije svjesna trenutnog problema.

Sreæom, to je objekat kao što su klapne ili sigurnosni ventili u trenutnim vremenima. To je tada naèin rada ventila, koji se pojavljuje automatski kada pritisak gasa ili para prelazi dozvoljene vrijednosti. Time se spreèavaju eksplozije takvih graðevinskih trenutaka, kao što su rezervoari i cjevovodi, prema potrebi. Prvi put je korišten u suprotnom dijelu XVII vijeka u izuzetno rasprostranjenom ureðaju, koji je bio lonac na pritisak.Ako pogledamo najjednostavnije modele sigurnosnih ventila, vidimo da je ovo samo krhka ploèa koja se uništava kada plin prelazi dozvoljeni tlak.Nažalost, èesto se pekao jedan od ventila. Nije neuobièajeno da korisnik nesvesno uèita ureðaj. Dva nezavisna ventila, najèešæe postavljena na drugim krajevima datog ureðaja, poèela su da se koriste veoma brzo.Ovi ventili su rutinski ugraðeni u parne mašine. To je sprijeèilo nagli porast pritiska koji je bio u pogonskom mehanizmu vozila. Pretila je da æe eksplodirati, proizvod koji bi mogao èak i preživeti smrt svih putnika.Nadam se da sam zainteresovao èitaoce o sigurnosnim ventilima. Svako ko je proèitao ovaj tekst verovatno je veæ svjestan izuzetno važne uloge koju ovi bendovi imaju u današnjem svijetu i industriji.