Test sjemena aee se uzeti

Test plodnosti kod muškaraca prvenstveno se zasniva na istraživanju ejakulata. Analiza sjemena je karakteristièan dijagnostièki element koji pomaže u procjeni muške plodnosti.Semena je suspenzija spermatozoida koja potièe od testisa i epididimida u mješavini sekreta prostate, sjemenih kesica i tubulo-bulbarnih žlijezda (takozvana plazma sperme. Glavna svrha pitanja je dakle sperma.

Kada se test treba provesti?Ovo pitanje treba shvatiti kada, nakon 1 godine redovnog odnosa bez zaštite (bez obzira na moguæe partnerovo ispitivanje, nije došlo do oplodnje. To treba uraditi i nakon druge metode snimke na strani prepone i nakon tretmana tumora testisa.

Pre testiranjaOdreðeni standardi se moraju postiæi prije ispitivanja. Na aplikaciju može negativno uticati, inter alia, neadekvatno dug period seksualne apstinencije (uzorak treba da se dobije u roku od 2 do 7 dana, bolesti (èesto one sa povišenom temperaturom i zloupotreba alkohola. Uzorak za testiranje takoðe treba predati na prikladan naèin.Analiza sjemena raèuna na njenu makroskopsku procjenu (viskoznost, volumen, pH i mikroskopski (broj spermija, njihova aktivnost i mobilnost. Pored toga, prikazana je i kolièina antispermskih antitela. Ponekad se preporuèuju i drugi testovi, npr. Bakteriološki i biohemijski testovi i hipospomotski test.

https://psoriasis-cream.eu/ba/

dijagnostikaKod dijagnostike neplodnosti, muškarci koriste i novi tip hormonskih testova. Radi, izmeðu ostalog nivo slobodnog i svih testosterona, nivo gonadotropnih hormona: FSH, LH, prolaktin, estadriol i TSH i FT4.Poremeæaji neplodnosti mogu biti rezultat obje autoimune reakcije. Pitanja se zatim testiraju na antitijela protiv sperme u serumu i spermi. Ovo se zove tehnika indirektne imunofluorescencije. Definiše povezanost antitela sa spermom. Mora da ih ima mnogo da potpuno zaustave svoju plodnost. Uzrok poremeæaja neplodnosti su èesto razlièite infekcije. U trenutku njihovog uklanjanja grade se mikrobiološka ispitivanja.